SSH nedir ve nasıl çalışır?

Tuna Sakar, 20 Şubat 2016

SSH Nedir?

SSH (Secure Shell) iki nokta arasında erişim sağlamak, komutları çalıştırmak ve dosya transfer etmek için kullanılan gelişmiş bir güvenlik protokolüdür. Çalışma mantığını çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse; bir çift anahtar ürettiğinizi (Private Key/Public Key) ve bu anahtarlardan birini kendi bilgisayarınıza diğerini de bağlanmak istediğiniz diğer bilgisayara/sunucuya/vs.. yerleştirdiğinizi düşünün. Karşı taraftaki anahtar güvenli erişim talebinizi doğrulayacaktır çünkü sizin tarafınızdan üretilmiştir. Karşı taraftaki bu anahtara public key denir. Ürettiğiniz public key’i herkese gönderebilirsiniz ve public key’e sahip herkes de size veri gönderebilir, görevi veriyi kriptolamaktır. Kendi tarafınızda muhafaza ettiğiniz Private key’in görevi ise bu kriptolu veriyi çözümlemektir. Yani Private Key’i adı üzerinde özel anahtardır, kimseyle paylaşmamanız ya da tabiri caizse “kaptırmamanız” gerekir. Private Key içeride parola (Passphrase) ile korunur. Yani özetlemek gerekirse, anahtarlardan biri kilitlemeye diğeri de kilit açmaya yarar.

SSH Çalışma Mantığı

SSH Çalışma Diagramı

ssh nedir

Kategori: Bilgi Güvenliği