C# Repository Pattern

Tuna Sakar, 14 Eylül 2016

Ekleme İşlemi

Silme İşlemi

Güncelleme İşlemi

Listeleme İşlemi

Arama İşlemi

 

Kategori: C#